Aktuální program SNK Svinenský zvon naleznete ZDE


Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se představili:

Občanské sdružení Svinenský zvon
Občanské sdružení Svinenský zvon chce spojit lidi různého smýšlení napříč
politickými stranami, i ty, kteří se o politiku nezajímají, ale přesto nejsou
lhostejní ke svému okolí a rádi by se podíleli na spolurozhodování o všem,
co se jich přímo týká.
Jsme tu pro ty, kteří nechtějí jen kritizovat stav věcí, ale pomohou nám je
změnit.

O co nám jde?
Nechceme konkurovat politickým stranám, předkládáme občanům alternativní možnost podílet se na věcech veřejných.
Budeme se snažit vylepšit hodnotu života v našem malém městě. Nedopustit znevýhodnění oproti velkým městům, například v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, informacím, jakostí bydlení, v uplatnění svých zálib, ve využívání volného času, dosažitelnou kulturou.
Budeme se zasazovat o ochranu přírody a okolní krajiny. Připomínat tradice, historii a památky města a okolí, zvyšovat prestiž a atraktivitu místa nejen pro návštěvníky, ale především pro samotné občany, tím podporovat hlavně v mladých lidech hrdost k jejich rodišti.
Chceme se vyjadřovat k programům politických stran právě zvolených do zastupitelstva. Spolupracovat s volenými zástupci na realizaci bodů, které považujeme za přínosné. Naopak budeme pomáhat občanům s prosazováním jejich přání nebo stížností adresovaných státním institucím a vedení města, a to tak, aby právo občanů spolurozhodovat o změnách a velkých projektech v okolí jejich bydliště nebylo opomenuto.

Svinenský zvon, o.s.


Trhové Sviny