Svinenský zvon, o.s.
Na Vyhlídce 925, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: 386 321 788, 720 659 639
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se představili:
Občanské sdružení Svinenský zvon

Občanské sdružení Svinenský zvon chce spojit lidi různého smýšlení napříč
politickými stranami, i ty, kteří se o politiku nezajímají, ale přesto nejsou
lhostejní ke svému okolí a rádi by se podíleli na spolurozhodování o všem,
co se jich přímo týká.
Jsme tu pro ty, kteří nechtějí jen kritizovat stav věcí, ale pomohou nám je
změnit.

O co nám jde? 

  • Nechceme konkurovat politickým stranám, předkládáme občanům alternativní možnost podílet se na věcech veřejných.
  • Budeme se snažit vylepšit hodnotu života v našem malém městě. Nedopustit znevýhodnění oproti velkým městům, například v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, informacím, jakostí bydlení, v uplatnění svých zálib, ve využívání volného času, dosažitelnou kulturou.
  • Budeme se zasazovat o ochranu přírody a okolní krajiny. Připomínat tradice, historii a památky města a okolí, zvyšovat prestiž a atraktivitu místa nejen pro návštěvníky, ale především pro samotné občany, tím podporovat hlavně v mladých lidech hrdost k jejich rodišti.
  • Chceme se vyjadřovat k programům politických stran právě zvolených do zastupitelstva. Spolupracovat s volenými zástupci na realizaci bodů, které považujeme za přínosné. Naopak budeme pomáhat občanům s prosazováním jejich přání nebo stížností adresované státním institucím a vedení města, a to tak, aby právo občanů spolurozhodovat o změnách a velkých projektech v okolí jejich bydliště nebylo opomenuto.

Srdečně zveme všechny občany, kteří postrádají informace o plánovaných 
změnách dopravy ve městě v rámci schváleného územního plánu a chtěli by 
se dozvědět více o petici, která jej chce zvrátit, na schůzi pořádanou 
dne 13. 2. 2007 v 18,00 hodin v restauraci JUNIOR v Trhových Svinech. 

E-mail: svinenskyzvon@seznam.cz